21 lipca 2013

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ ASM GROUP S.A.