espi-raport-biezacy-4-2013-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-zwz-asm-25062013 | ESPI 4/2014