wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-zwz-asm | Raport bieżący ESPI 3/2015