ASM GROUP in Europe

Investor Relations

The Management Board

ADAM STAŃCZAK
President of the Management Board
 • One of the Founders of the ASM GROUP S.A. and one of its main shareholders
 • In his professional career he held a number of managerial positions in companies, including those providing marketing support services
 • A graduate of the Leon Koźmiński University in Warsaw at the Faculty of Management and Marketing
Dorota Kenny
Member of the Management Board
 • Cooperation with ASM GROUP S.A. started in 2014 as a Financial Controller.
 • Since 2019 she has been the Controlling Director.
 • In 2008-2014, she co-founded the financial audit team in the auditing and advisory company.
 • A graduate of the “Business Economics” at the University of Warsaw and post-graduate studies in the field of “International Financial Reporting Standards” at the Warsaw School of Economics.
Łukasz Stańczak
Member of the Management Board
 • In the years 2013-2016 he was a member of the Supervisory Board of Biotech Varsovia Pharma Spółka z o.o.
 • From January to November 2014 he was a member of the Supervisory Board of ASM GROUP S.A.
 • For many years he was involved in the legal services for business entities and investment funds
 • Graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and postgraduate studies at the Warsaw School of Economics

Shareholding

AkcjonariuszeLiczba akcji [szt.]KOD ISIN Udział w kapitale zakładowym [%]Udział w głosach na WZA [%]
Adam Stańczak15433455PLASMGR0001427.0727.07
Marcin Skrzypiec 15401802PLASMGR0001427.0127.01
Tatiana Pikula 15428616PLASMGR0001427.0627.06
Others10755769PLASMGR0001418.8618.86
Razem57019642100100

General Meeting of Shareholders

07.06.2018

FORM FOR THE PERFORMANCE OF VOTING RIGHTS 2018Pobierz
08.05.2018

Resolution projects 07.06.2018Pobierz
07.05.2018

Announcement on convening ZWZ on 07/06/2018 Pobierz
4 sierpnia 2016

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbędzie się dnia 4 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
4 sierpnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz
4 sierpnia 2016

Projekty uchwał na dzień 4 sierpnia 2016Pobierz
4 sierpnia 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz

Reports

Pobierz
22 February 2017Information on the status of the company's application of the recommendations and principles contained in the Good Practices of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange 2016
Pobierz
19 September 2016EBI 1/2016 - Change in the EBI profile of ASM GROUP S.A. (CORPORATE GOVERNANCE - regulated market)
Pobierz
13 September 2016EBI 36/2016 - Resolution of the Warsaw Stock Exchange S.A. regarding the exclusion of ordinary shares
Pobierz
12 September 2016EBI 35/2016 - Approval of Annex 5 to the Prospectus of ASM GROUP SA
Pobierz
18 August 2016EBI 34/2016 - Appeal of the proxy of ASM GROUP S.A.
Pobierz
16 August 2016EBI 33/2016 - Consolidated quarterly report for the second quarter of 2016
Pobierz
5 August 2016EBI 31/2016 - Changes in the statutory bodies of ASM GROUP S.A.
Pobierz
4 August 2016EBI 30/2016 - Appointment of a new member of the Supervisory Board of ASM GROUP S.A.
Pobierz
4 August 2016Annex to the EBI 30/2016
Pobierz
8 July 2016EBI 29/2016 - Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the company ASM GROUP S.A.
Pobierz
30 April 2019Statement of the Management Board - consolidated financial statements of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Statement of the Supervisory Board - consolidated financial statements of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Letter from the President - consolidated financial statements of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Consolidated report of the Management Board on the activities of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Annual consolidated financial statements of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Independent auditor's report on the audit of the annual consolidated financial statements for 2018
Pobierz
30 April 2019Report of the Management Board on the operations of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Statement of the Management Board - separate financial statements of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Statement of the Supervisory Board - separate financial statements of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 April 2019Letter from the President of ASM GROUP S.A. - individual financial statements of ASM Group S.A. for 2018
Pobierz
30 May 2019ESPI 11/2019 - Announcement on convening the Ordinary General Meeting of ASM GROUP S.A.
Pobierz
20 May 2019ESPI 10/2019 - Change of the address of the registered office of ASM GROUP
Pobierz
7 June 2018ESPI 14/2018 - List of shareholders with at least 5% of votes at the AGM
Pobierz
6 June 2018ESPI 12/2018 - Confidential information regarding the Investment Process - closing the transaction
Pobierz
6 June 2018Annex to ESPI 12/2018
Pobierz
6 June 2018ESPI 11/2018 - Confidential information regarding the Investment Process - closing the transaction
Pobierz
4 June 2018ESPI 9/2018 - Confidential information regarding the Investment Process - purchase of Vertikom shares
Pobierz
4 June 2018Annex to ESPI 9/2018
Pobierz
30 May 2018ESPI 8/2018 - Confidential information regarding the Investment Process
Pobierz
30 May 2018Annex to ESPI 8/2018

Capital Group

Vertikom Group

Vertikom Group

Vertikom Group is one of the leading entities operating on the marketing and sales force market in the DACH region (Germany, Austria, Switzerland). It offers a wide range of services including primarily outsourcing of sales force, field marketing, digital campaigns and public relations. Thanks to its membership in the European Sales Influence Group (ESIG), Vertikom offers its services in most countries of Western Europe. The group includes 14 subsidiaries.

See more
ASM Sales Force Agency

ASM Sales Force Agency

Provides comprehensive services of sales and outsourcing support. Specialises in outsourcing of sales forces, merchandising, field marketing and marketing research.

See more
Grey Matters

Grey Matters

The entity specializing in the implementation of the projects in field marketing, sales consultancy and sales promotion. The main area of business activities – international sales networks in the electronic industry.

See more
Gruppo Trade Service

Gruppo Trade Service

The entity specializing mainly in merchandising and outsourcing of sales forces.

See more
Largo Group Sp. z o.o.

Largo Group Sp. z o.o.

Largo Group Sp. z o.o. it is a temporary work agency recruiting employees for commercial entities in Poland.

See more
Trade

Trade

continues the long-term business activity of the company Gruppo Trade Service which gained the position of the leading entity providing comprehensive services of sales support providing mainly services in merchandising and field marketing on the Italian market.

See more
Financial Service Solutions

Financial Service Solutions

Financial Service Solutions Sp. z o.o. deals with accounting and controlling mainly for entities, which belongs to capital group ASM GROUP.

FINANCIAL RESULTS OF ASM GROUP S.A. (MLN PLN)

Rok 2018

Rok 2018
408.514
9.093
Przychody
EBITDA

Rok 2017

Rok 2017
189.205
8.283
Przychody
EBITDA

Rok 2016

Rok 2016
176.846
9.519
Przychody
EBITDA

Calendar

Lp.Data publikacjiRodzaj raportu
127 April 2018r.Publication of the consolidated annual report for 2017
230 May 2018r.Publication of the consolidated quarterly report for the first quarter of 2018
328 September 2018r.Publication of the consolidated report for the first half of 2018
429 November 2018r.Publication of the consolidated quarterly report for the third quarter of 2018

Contact

Investor Relations

Agnieszka Stasiak
mobile: + 48 502 431 405
e-mail: a.stasiak@asmgroup.com

Market maker
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
phone: +48 (22) 50 43 000

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Contact form

Forename and surname (required)

E-mail address (required)

Content of the message