9 February 2017

Adam Stańczak – Prezes Zarządu jako ekspert umacniający pozycję ASM GROUP S.A. wśród liderów usług outsourcingowych

W  sekcji „Tygrysy Biznesu”,  Raportu Rocznego 2016 „Liderzy usług outsourcingu” przygotowanego przez Fundację Pro Progressio,  zaprezentowana została sylwetka  Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A. jako eksperta, który czynnie angażuje się w rozwój przedsiębiorczości, edukację, wsparcie inwestycji krajowych i zagranicznych oraz inne inicjatywy mające na celu wzrost sektora usług dla biznesu w PolsceTygrysy Biznesu