30 czerwca 2016

Outsourcing sił sprzedaży

Outsourcing jest jednym z najskuteczniejszych sposobów optymalizacji procesów biznesowych. Pozwala na ograniczenie kosztów zarządzania personelem, daje większą elastyczność w prowadzeniu biznesu, odciąża klienta na wielu płaszczyznach.

Outsourcing sił sprzedaży to budowa i zarządzanie zespołami przedstawicieli wspierających sprzedaż oraz administrowanie zespołami prowadzonymi przez klienta.

Zakres usług świadczonych przez spółki Grupy obejmuje:

 • budowę profesjonalnych zespołów sprzedażowych w tym:
  • przedstawicieli handlowych;
  • promotorów sprzedaży;
  • doradców handlowych;
 • rekrutację i szkolenia członków zespołów,
 • zarządzanie i regularny nadzór nad zespołami,
 • przeprowadzanie okresowych testów sprawdzających osiąganie zakładanych celów,
 • raportowanie wyników.