30 czerwca 2016

Badania marketingowe

Specjalizujemy się w analizach sytuacji rynkowej opartej na monitoringu półkowym. Cel to gruntowne badanie rynku oraz wykorzystanie innowacyjnych metod analitycznych.

Nasze atuty w zakresie badań rynkowych to:

 • doświadczone zespoły badawcze,
 • precyzyjne raportowanie – dające szerokie spektrum możliwości analitycznych.

Zalety wykorzystania efektów badań marketingowych:

 • możliwość analizy dostępności oraz cen produktów własnych na tle produktów konkurencji
 • analizy tendencji zachodzących na „półce sklepowej” – możliwość oceny rzeczywistego wpływu, jaki na wielkość sprzedaży mają wydatki na usługi merchandisingu, oraz promocję
 • elastyczne reagowanie na zmiany w tendencjach zakupowych po stronie konsumentów

Specjalizujemy się także w badaniach typu „Mystery Shopping” oraz badaniach satysfakcji klienta. Cel to wykorzystanie uzyskanych wyników w praktyce zarządzania.

 • mierzymy
 • analizujemy
 • rekomendujemy

W ramach badania „mystery shopper” sprawdzamy i monitorujemy m.in.:

 • sklepy sieciowe
 • sieci fast food
 • markety budowlane
 • banki
 • restauracje
 • apteki
 • stacje benzynowe
 • salony samochodowe/wypożyczalnie
 • hotele/ salony kosmetyczne i SPA
 • siłownie i kluby fitness

Badanie „satysfakcji klienta” ma wpływ na wyniki i sukces firmy. Pozwala m.in. na zapobieganie odejściu stałych klientów i pozyskiwanie nowych.

Badanie daje możliwość obserwacji zachowania w następujących obszarach:

 • sposobie prowadzenia rozmowy handlowej
 • postawie wobec klienta
 • kulturze osobistej pracownika
 • wiedzy na temat produktów i usług/ dzielenia się wiedzą z klientami
 • sposobie w jaki zaproponowana została usługa/ produkt
 • wyglądzie pracowników/ porządku w miejscu pracy
 • ocenie jakości pracy przez potencjalnych klientów – audytorów