zqxf3t342rf3tf | Prezes ASM GROUP komentuje wyniki za 2020 rok