koszyk SM 102019-02 | Październikowe badanie cen koszyka zakupowego ASM SFA