RAPORT PÓŁROCZNY 2019 LI_ v2-02 | Kolejny kwartał in plus – wyniki ASM Group za Q2/H1 2019