20 maja 2019

Zmiana adresu siedziby ASM GROUP S.A.

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu uchwały w dniu 20 maja 2019 roku o zmianie adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego (ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa) na nowy: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.