Półroczne sprawozdanie zarządu | Świetne wyniki finansowe ASM GROUP za I półrocze