ASM Group S.A.– zasięg działania w Europie (+logotypy) | ASM Group oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI przejmują dużą niemiecką spółkę działającą na rynku DACH