28 maja 2018

Wspólna inwestycja ASM Group oraz Funduszu Ekspansji Zagranicznej

Wspólna inwestycja ASM Group oraz Funduszu Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ASM Group S.A., czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu poinformowała o zamiarze przejęcia dużej Grupy Kapitałowej z rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii). W celu realizacji  transakcji została zawarta umowa pomiędzy ASM Group S.A. a Funduszem Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wspólna inwestycja na terenie całego regionu DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii) zostanie przeprowadzona przez spółkę celową, w której 50,1% proc. w kapitale zakładowym należeć będzie do ASM Group S.A., a pozostałe 49,9 proc. należeć będzie do funduszu zarządzanego przez PFR. Inwestycja na rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii) wpisuje się w plany rozwoju działalności ASM Group S.A.

Nasza grupa odniosła bardzo duży sukces na rynku polskim. Jako Grupa ASM posiadając ponad 20 letnie doświadczenie bez wątpienia jesteśmy największym polskim podmiotem działającym na rynku outsourcingu i wsparcia sprzedaży jak i również na rynku włoskim. Nasza strategia zakłada między innymi rozwój całej Grupy ASM poprzez akwizycje, co stanowi kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii Zarządu Grupy ASM, polegającej na budowaniu lidera outsourcingu i wsparcia sprzedaży
w Europie. Cieszymy się, że wspólnie z Funduszem będziemy realizować tę inwestycję –
skomentował Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM Group S.A.

Umowa inwestycyjna zawarta przez ASM Group S.A. z Funduszem ma dotyczyć procesu akwizycyjnego jednego z większych podmiotów działającego na rynku DACH (Austrii, Niemiec Szwajcarii). Negocjacje dotyczące przejęcia trwają od dłuższego czasu i mają zostać zakończone w najbliższym czasie. Transakcja będzie finansowana z udziałem renomowanego banku działającego w Polsce.