8 stycznia 2018

Gruppo Trade Service nabyła Largo Group S.A.

Gruppo Trade Service Polska Spółka z o.o. (spółka zależna od ASM Group S.A.) 3 stycznia br. nabyła 970.000 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych serii A w Largo Group Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Nabyte akcje stanowią 95,1% kapitału zakładowego Largo Group S.A. i dają prawo do 95,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. W wyniku transakcji Gruppo Trade Service – Polska spółka z o.o. stała się podmiotem dominującym wobec Largo Group S.A.

Largo – spółka będąca przedmiotem transakcji – świadczy usługi z zakresu wsparcia sprzedaży co jest zbieżne z przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP. Jest to agencja pracy tymczasowej rekrutująca pracowników dla podmiotów handlowych w Polsce.