Rzeczpospolita wyniki I półrocze 2017 r. jpg 2 | Rzeczpospolita o wynikach ASM Group S.A. z I półrocza 2017 r. – wyniki przychodów rosną