17 lipca 2017

Informacje na temat wypłat dywidendy realizowanych przez ASM GROUP S.A.

Zarząd ASM GROUP S.A. niniejszym publikuje zestawienie dotyczące wypłat dywidendy realizowanych przez Emitenta w latach 2012-2017.

Plik