parkiet.com 06.03.2017 | Dla Gazety Giełdy PARKIET Adam Stańczak – Prezes Zarządu ASM Group S.A. podsumowuje okres od czasu przejścia na Rynek Główny GPW