20170304_ASM Parkiet papier | Dla Gazety Giełdy PARKIET Adam Stańczak – Prezes Zarządu ASM Group S.A. podsumowuje okres od czasu przejścia na Rynek Główny GPW