32-OM-PL-ASM-spread | W magazynie Outsourcing & More nr 1 – 2017 publikacja „Outsourcing sprzedaży jako zintegrowany proces wsparcia sprzedaży” Barbary Kwiatkowskiej – Mott