28 lutego 2017

W magazynie Outsourcing & More nr 1 – 2017 publikacja „Outsourcing sprzedaży jako zintegrowany proces wsparcia sprzedaży” Barbary Kwiatkowskiej – Mott

Outsourcing & More 1_ 2017

W magazynie Outsourcing  & More  nr 1 – 2017 publikacja  „Outsourcing sprzedaży jako zintegrowany proces wsparcia sprzedaży” Barbary Kwiatkowskiej – Mott dotyczy spojrzenia cały proces biznesowy w outsourcingu od strony socjologiczno – demograficznej.

 

Outsourcing&More 1 2017