9 lutego 2017

Adam Stańczak – Prezes Zarządu jako ekspert umacniający pozycję ASM GROUP S.A. wśród liderów usług outsourcingowych

Liderzy outsurcinguW  sekcji „Tygrysy Biznesu”,  Raportu Rocznego 2016 „Liderzy usług outsourcingu” przygotowanego przez Fundację Pro Progressio,  zaprezentowana została sylwetka  Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A. jako eksperta, który czynnie angażuje się w rozwój przedsiębiorczości, edukację, wsparcie inwestycji krajowych i zagranicznych oraz inne inicjatywy mające na celu wzrost sektora usług dla biznesu w Polsce