jedna | Publikacja w Dzienniku „Rzeczpospolita” na temat :Transferu wiedzy w outsourcingu procesów biznesowych