3 listopada 2016

Publikacja w Dzienniku „Rzeczpospolita” na temat :Transferu wiedzy w outsourcingu procesów biznesowych

Temat „Outsourcingu procesów biznesowych” został poruszony na łamach Dziennika „Rzeczpospolita”, wśród komentarzy eksperckich artykuł Barbary Kwiatkowskiej-Mott – Head of Communications & PR o Transferze wiedzy w outsourcingu, czyli o tym jak powinna wyglądać wymiana informacji.

Rzeczpospolita

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH

Transfer wiedzy – jak powinna wyglądać wymiana informacji

Partner czy podwykonawca ? Czy wymiana informacji powinna służyć głównie kontroli nad procesami outsourcingu sprzedaży na każdym poziomie ich realizacji?

Outsourcing to możliwość wykorzystania umiejętności i kompetencji niezależnych, zewnętrznych dostawców usług, bez konieczności rozwijania tych sfer działalności wewnątrz firmy. Przyjęło się określać, iż sfery outsoursowane są bezinwestycyjnie, ale podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania w modelu outsourcingowym jest komunikacja partnerska.
Moim zdaniem sukces outsourcingu opiera się na uzyskaniu korzyści w wyniku wysokiej jakości partnerstwa, zbudowanego nie tyle na kontroli nad procesami, lecz na osiągnięciu zakładanych wyników kontraktu oraz zbudowaniu wartości dodanej z dostawcą usług outsourcingowym. Podstawą partnerskiej relacji biznesowej w modelu Vested Outsourcing są wspólne intencje stron, zaufanie, zrozumienie celów działania, podział ryzyka i korzyści oraz wspólna determinacja, gdzie znaczenia nabiera indywidualne traktowanie potrzeb partnera.
Dlaczego Vested Outsourcing ? Czy w dzisiejszych czasach tradycyjny outsourcing to za mało ?
Od początku współpracy ważne jest także, aby nie pozostawiać miejsca na interpretację w kwestii oczekiwanych rezultatów i sprecyzować w umowie korzyści np. w postaci bonusu za przekroczenie spodziewanych wyników. Nie jest to zwykły podział zysków ale zamiast WIIFMe – What’s In It For Me, czyli co ja z tego będę miał, nowoczesne podejście z modelu Vested Outsourcing -What’s In It For We, czyli co MY będziemy z tego mieli, gdzie dostawca usług outsourcingowych jest zmobilizowany do innowacyjności i inwestycji w rozwiązywanie problemów, aby stworzyć lepszą jakość usługi outsourcingowej. W rezultacie wysiłki te nie maxymalizują jedynie udziału w dotychczasowym „torcie” lecz poprzez wartość dodaną zwiększają całą pulę do podziału.
Model WIIFWe oznacza rezygnację z nieustannej kontroli dostawcy usług outsourcingowych, na rzecz zaufania w imię partnerstwa, które poparte jest ciągłym procesem komunikacji np. za pomocą platformy komunikacyjnej. Postawienie środowiska technologicznego jest wysoką inwestycją na początku, na którą firma może sobie pozwolić posiadając dobry scenariusz biznesowy wykorzystania Systemu Digital, jak również posiadając większą skalę klientów. Digital System opiera się na platformach komunikacyjnych z dostępem online z urządzeń mobilnych z odbiorcami usług outsourcingowych, gdzie mają oni dostęp do statusów działań wykonywanych w terenie w ramach projektów, harmonogramów, raportów i analiz oraz rekomendacji ekspertów zarządzających projektami odnośnie wprowadzenia innowacji na bieżąco.
Najbardziej istotne w tym podejściu jest dwukierunkowe informowanie, gdzie zadowolenie klienta ostatecznego jest bezpośrednim celem kontraktu i potwierdzeniem otrzymania światowej klasy kompetencji, dając mu dostęp do nowoczesnych technologii oraz know – how ekspertów usługodawcy outsourcingowego.

rzeczpospolita-outsourcing-procesow-biznesowych