28 października 2016

Eksperci wspierania sprzedaży w „Monitorze Biznesu” dodatku do „Rzeczpospolitej”

mbWywiad z Adamem Stańczakiem – Prezesem Zarządu ASM GROUP S.A.dla w bieżącym numerze „Monitora Biznesu” dodatku specjalnego do „Rczeczpospolitej na temat zrównoważonego rozwóju ASM Group S.A. i budowy pozycji lidera wsparcia sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Monitor Biznesu


Eksperci wspierania sprzedaży


Zrównoważony rozwój ASM Group S.A. i budowa pozycji lidera wsparcia sprzedaży na rynkach zagranicznych

ASM Group S.A. jest holdingiem zarządzającym grupą kapitałową pięciu spółek wyspecjalizowanych w działaniach wspierających sprzedaż. Zauważalny staje się trend, iż firmy coraz częściej korzystają z zewnętrznych sił sprzedaży oraz działań wspierających sprzedaż i dostrzegają w tym realne korzyści takie jak: oszczędność czasu, który można zainwestować, czy zwiększenie elastyczności i efektywniejsze zarządzanie kosztami- bezcenne dla każdej firmy. W wymiarze praktycznym jest to walka o określoną przestrzeń dla produktu i podjęcie działań uatrakcyjniających ekspozycję towaru, bądź usprawnienie samego procesu sprzedaży.
Od kilkunastu lat jesteśmy ekspertami w tym zakresie w sieciach handlowych zarówno w Polsce, jak i za granicą – mówi Adam Stańczak, prezes ASM Group S.A., związany z firmą od czasów jej założenia w 1998 r. pod nazwą Partner ASM. – Nasze atuty to doskonała znajomość rynku i wieloletnie doświadczenie pozwalające na profesjonalne wsparcie sprzedaży niezależnie od branży, jak również wykorzystanie potencjału miejsca sprzedaży przez naszych ekspertów. Gdy zaczynaliśmy pod koniec lat 90,. liczba kanałów dystrybucji była ograniczona, a w Polsce istniała zaledwie jedna duża sieć handlowa. W tamtym okresie merchandising czy wsparcie sprzedaży nie były zbyt popularnym typem usług. Dziś działamy w ramach czterech linii biznesowych: merchandisingu, outsourcingu sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych.
Wspomnianym czterem liniom warto przyjrzeć się bliżej. Najbardziej pojemnym hasłem jest sam merchandising, który można realizować stacjonarnie, ale może być również mobilny czy weekendowy. Linia outsourcingu sił sprzedaży pozwala partnerowi zmniejszyć koszty i uzyskać większą elastyczność samego procesu sprzedaży. Field marketing to inaczej mówiąc prezentacja bezpośrednia, którą można przeprowadzić na wiele sposobów, np. animacje, degustacje, samplingi, pokazy, konsultacje sprzedażowe czy eventy. Natomiast badania marketingowe, a właściwie ich fachowe przeprowadzenie i umiejętność wyprowadzenia z nich wniosków, pozwalają na trafny wybór strategii sprzedaży.
ASM Group S.A. prowadzi działalność w Polsce i we Włoszech. Może pochwalić się portfelem ponad 600 klientów i prawie 15 tys. współpracowników (przedstawicieli, promotorów, hostess, konsultantów i merchandiserów). Firma zdobyła zaufanie wielu znanych producentów, takich jak np. Canon, Electrolux, Imperial Tobacco, Candy czy Nestle. Również wielkie sieci handlowe są zainteresowane współpracą z firmą. Co zyskuje partner ASM Group?
– Filozofią naszej spółki jest współpraca z klientem polegająca na uzyskaniu korzyści w wyniku wysokiej jakości partnerstwa – podkreśla A. Stańczak. – Partnerskie relacje biznesowe opieramy na zaufaniu, zrozumieniu celów działania, podziale ryzyka i korzyści oraz wspólnej determinacji, gdzie znaczenia nabiera indywidualne traktowanie potrzeb. Oferujemy możliwość wsparcia sprzedaży bez konieczności rozwijania tej sfery działalności wewnątrz usługobiorcy. Niezaprzeczalnym atutem ASM GROUP S.A. jest komunikacja partnerska, gdzie zadowolenie klienta ostatecznego jest bezpośrednim celem kontraktu i potwierdzeniem otrzymania światowej klasy kompetencji, dając mu dostęp do know – how naszych ekspertów oraz do nowoczesnych technologii. Posiadamy dobry scenariusz biznesowy: we wrześniu br. zadebiutowaliśmy na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Na NewConnect byliśmy obecni od 2013 r. Przeniesienie notowań z NewConnect na GPW było naturalną konsekwencją wypracowanej przez nas pozycji, gdyż od początku naszym celem był główny parkiet. Poprzez upublicznienie działalności zwiększyliśmy zatem jeszcze bardziej wiarygodność w oczach klientów oraz potencjalnych inwestorów.

Ewa Raj
rzeczpospolita_monitor_biznesu_2016_10_31_eksperci_wspierania_sprzedazy__png_bn_p_k_50_1