17 października 2016

Fuzja TRADE S.p.A. z Promotion Intrade S.r.L., w ramach Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A.

Skonsolidowanie siły rynkowej przez planowaną fuzję dwóch spółek zależnych ASM GROUP S.A. działających na terenie Włoch TRADE S.p.A. w trybie łączenia przez przejęcie spółki Promotion Intrade S.r.L.

Zarząd ASM GROUP S.A., w dniu 14 października 2016 roku poinformował o zamiarze połączenia dwóch spółek działających na terenie Włoch tj. spółki TRADE S.p.A. w trybie łączenia przez przejęcie spółki Promotion Intrade S.r.L.
TRADE S.p.A. złożyła do Industria Artigianato e Agricoltura di Torino uzgodniony przez oba podmioty i podpisany wstępny plan połączenia z Promotion Intrade S.r.L zgodnie z artykułem 2501-ter włoskiego kodeksu cywilnego. TRADE S.p.A. jest właścicielem udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego w Spółce Przejmowanej Promotion Intrade S.r.L . Fuzja zostanie dokonana bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Połączenie spółek w jeden większy podmiot gospodarczy pozwoli nadto na skonsolidowanie siły rynkowej łączących się spółek i przyczyni się do uproszczenia struktury ASM GROUP S.A. i zwiększenia skuteczności zarządzania działalnością Grupy Kapitałowej, pozwoli także na ograniczenie kosztów działalności grupy kapitałowej, co przełoży się na osiąganie wyższych wyników finansowych przez TRADE S.p.A.

O ASM GROUP S.A.
ASM GROUP S.A. – lider wśród dostawców usług outsourcingowych, jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM GROUP S.A. działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów zrealizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży i promocję towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. Akcje ASM GROUP S.A. od września 2016 są notowane na Rynku Głównym GPW, spółka przeniosła swoje notowania z rynku NewConnect, gdzie była obecna od 2013 r. Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień branżowych m.in.: Gepard Biznesu 2013 , Sales Outsourcing Stars 2014 i The Best B2B Outsourcing Provider 2015.