2016-09-14_asm_008 | ASM GROUP S.A. na Głównym Rynku GPW