16 sierpnia 2016

ASM GROUP: wyniki finansowe Q 2 2016

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 16 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 rok. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 42 684 tys. zł. Zysk netto wyniósł 2 914 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA 3 467 tys. zł.

Skonsolidowany przychód ze sprzedaży ASM GROUP S.A. za dwa kwartały 2016 roku narastająco roku wyniósł  81 118 tys. zł. Spółka w tym okresie wypracowała zysk netto na poziomie 4 877 tys. zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł zaś 5 926 tys. zł.

ASM GROUP S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM GROUP działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu i badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów zapewnia kompleksowe rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie sprzedaży i promocję towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. ASM GROUP S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect w Warszawie.