24 maja 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 24 maja br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2015 rok. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. wyniosły 171 405 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 12 031 mln zł.

Miniony rok był kolejnym, bardzo dobrym rokiem dla Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. Przychody, jakie uzyskaliśmy w 2015 roku potwierdzają po raz kolejny niepodważalną i wiodącą pozycję Grupy na rynku usług marketingowego wsparcia sprzedaży zarówno w Polsce, jak i we Włoszech – skomentował wyniki Mariusz Skrzypiec, prezes zarządu ASM GROUP. Nasza strategia polegająca na długookresowej budowie wartości spółki jest nadal konsekwentnie realizowana. A cele zarówno strategiczne, jak i biznesowe, które przyjęliśmy na 2015 rok zostały osiągnięte – dodał Skrzypiec.

Strategia długoterminowego rozwoju Grupy Kapitałowej ASM GROUP oraz wzrostu jej wartości zakłada przejęcia podmiotów o stabilnej pozycji ekonomicznej zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach w Europie. Celem Grupy jest zakup podmiotów świadczących usługi komplementarne do usług znajdujących się w jej ofercie.

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM GROUP działa na terenie Polski oraz Włoch. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu i badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów spółki Grupy zrealizują każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży lub pomoc w promocji towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. ASM GROUP S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect w Warszawie.