16 maja 2016

ASM GROUP: wyniki finansowe Q 1 2016

ASM GROUP – lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku wygenerował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 38 434 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 2 460 mln zł, co oznacza jego wzrost o 124 tys. zł, tj. 5,3% w stosunku do I kwartału 2015 roku.

news

Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej stanowiły przychody segmentu merchandising, które w I kwartale 2016 roku kształtowały się na poziomie 24 017 mln zł. Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży również w segmencie outsourcingu sił sprzedaży. Wartość sprzedaży oraz wzrost w stosunku do I kwartału 2015 roku wyniósł  5 496 mln zł (+4,6 %).

Wyniki zrealizowane w I kwartale 2016 roku potwierdzają, że strategia przyjęta przez ASM GROUP polegająca na długookresowej budowie i wartości spółki jest konsekwentnie przez nas realizowana – mówi Marcin Skrzypiec, prezes zarządu ASM GROUP. Strategia zakłada zarówno konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej w obszarze kompleksowych usług wsparcia procesów sprzedaży za sprawą przejęć podmiotów w Polsce, jak i rozszerzenie zasięgu terytorialnego działalności Grupy Kapitałowej przez ekspansję na kolejne rynki zagraniczne w wybranych krajach europejskich – dodaje Skrzypiec.

ASM GROUP wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM GROUP działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa swoją aktywność prowadzi w ramach czterech linii biznesowych: outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu i badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know – how krajowych i zagranicznych ekspertów spółki wchodzące w skład holdingu ASM GROUP są w stanie zrealizować każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży lub pomoc w promocji towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. ASM GROUP S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect w Warszawie.