15 lutego 2016

ASM GROUP opublikowała wyniki finansowe za Q4 2015

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 15 lutego br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 48 672 mln zł. Natomiast wskaźnik EBITDA wyniósł 4 099 mln zł.

Skonsolidowany przychód ze sprzedaży ASM GROUP S.A. narastająco za IV kwartały 2015 roku wyniósł 171 355 mln zł., a wskaźnik EBITDA wyniósł 11 997 mln zł.

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży. ASM GROUP działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu i badań marketingowych.
Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów realizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży lub pomoc w promocji towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. ASM GROUP S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect w Warszawie.