16 listopada 2015

ASM GROUP z wynikami finansowymi za Q 3 2015

Zarząd ASM GROUP informuje, że dnia 16.11.2015 br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 39 631 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 2 149 mln zł.
Skonsolidowany przychód ze sprzedaży ASM GROUP S.A. narastająco za III kwartały 2015 roku wyniósł 122 683 mln zł, a wskaźnik EBTIDA jest na poziomie 7 898 mln zł.
ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży. ASM GROUP działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu i badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów realizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży lub pomoc w promocji towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. ASM GROUP S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect w Warszawie.