16 września 2015

KNF zatwierdził prospekt emisyjny ASM GROUP

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny ASM GROUP S.A. w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na Rynku Głównym GPW. Spółka  buduje pozycję jednego z największych w Europie podmiotów oferującego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży.

ASM GROUP przenosi swoje notowania z rynku NewConnect, na którym jest obecna od marca 2013 roku. Ubiega się o dopuszczenie do obrotu 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5.297.170 akcji zwykłych na okaziciela serii C.  Akcje tych serii są obecnie notowane na rynku NewConnect. Przejściu na GPW nie towarzyszy emisja akcji.

– Przeniesienie na rynek główny to kolejny krok w historii spółki na GPW. Obecność na rynku regulowanym przełoży się na naszą rozpoznawalność i wiarygodność wśród inwestorów giełdowych. Naszym celem strategicznym jest dalsze umacnianie pozycji na europejskim rynku wsparcia sprzedaży i budowanie wartości grupy poprzez rozwój portfela usług oraz akwizycje w Polsce i za granicą. powiedział Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A.

ASM GROUP działa na rynku polskim i włoskim. Z usług spółki korzysta już ponad 600 klientów. Spółka świadczy kompleksowe usługi z zakresu: merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych.

W skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP wchodzi podmiot dominujący ASM GROUP S.A. i pięć wyspecjalizowanych spółek zależnych:

  • GreyMatters jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z obszaru field marketingu. Główny obszar, w którym rozwija się spółka to branża elektroniczna. Spółka koncentruje swoje działania w międzynarodowych sieciach oraz lokalnych sklepach realizując usługi promocji sprzedaży oraz doradztwa w sprzedaży;
  • Gruppo Trade Service jest podmiotem wyspecjalizowanym głównie w obszarze merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży. Spółka koncentruje swoje działania przede wszystkim w kanale handlu nowoczesnego (sklepy wielkopowierzchniowe, koncerny międzynarodowe) w branży FMCG;
  • New Line Media zajmuje się realizacją badań marketingowych oraz wsparciem w zakresie realizacji promocji konsumenckich, programów lojalnościowych i programów motywacyjnych;
  • Trade jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo Trade Service, która osiągnęła pozycję wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży na rynku włoskim realizując głównie usługi z zakresu merchandisingu oraz field marketingu. Głównym obszarem działań, na którym koncentruje się spółka to branża FMCG zarówna w kanale nowoczesnym jak i tradycyjnym;
  • Promotion Intrade specjalizuje się w działaniach field marketingowych. Spółka realizuje projekty z udziałem hostess, promotorów, doradców ds. sprzedaży oraz doradców technicznych. Spółka świadczy również usługi merchandisingu.

Po pierwszym półroczu 2015 roku, skonsolidowane przychody Grupy ASM GROUP wyniosły 83 mln zł. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA w tym okresie wyniósł 5,7 mln zł, a zysk netto 3 mln zł.

Akcje ASM GROUP od 18 marca 2013 roku notowane są na rynku NewConnect.