14 sierpnia 2015

ASM GROUP opublikowała wyniki finansowe za Q 2 2015

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 14 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 41 796 mln zł. Natomiast wskaźnik EBITDA wyniósł 2 185 mln zł.

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży. ASM GROUP działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu oraz badań marketingowych. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów zrealizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży lub pomoc w promocji towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. Akcje ASM GROUP od marca 2013 roku notowane są na rynku NewConnect.