17 lipca 2015

Zjazd centralny ASM GROUP 2015 już za nami

W dniach 14 – 15 lipca br. w Hotelu 500 położonym nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy odbył się coroczny zjazd centralny ASM GROUP S.A. W spotkaniu udział wzięli pracownicy z całej Polski, współpracownicy, partnerzy oraz klienci Spółki. Podczas zjazdu odbywały się spotkania z Zarządem, prezentacje, spotkania formalne oraz szkolenia.

Zjazd centralny jest wyjątkowym wydarzeniem dla nas wszystkich, ponieważ jest to jedna
z nielicznych okazji do spotkań z pracownikami naszych oddziałów z terenu całej Polski
– powiedział Adam Stańczak, prezes zarządu ASM GROUP. Zjazd daje możliwość lepszego poznania się oraz wymiany poglądów. Prowadzone są także rozmowy na temat aktualnie prowadzonych projektów naszych Klientów – dodał Stańczak.

Na spotkaniu głównym prezes zarządu ASM GROUP S.A. omówił wyniki finansowe Spółki za rok 2014 oraz plany i zamierzenia na kolejny rok. Wieczorem wszyscy spotkali się na imprezie integracyjnej.