11 czerwca 2015

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że 11 czerwca 2015 roku Spółka opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. wyniosły 179,797 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 11,655 mln zł.

Prezentowane wyniki potwierdzają, że strategia przyjęta przez ASM GROUP polegająca na  długookresowej budowie wartości spółki jest konsekwentnie realizowana. A cele strategiczne i biznesowe, które zostały przyjęte na rok 2014 zostały osiągnięte – skomentował raport Adam Stańczak, prezes zarządu ASM GROUP.

 

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży. ASM GROUP działa na terenie Polski oraz Włoch. Grupa Kapitałowa prowadzi swoją aktywność w ramach czterech linii biznesowych: outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu oraz badań marketingowych.  Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów zrealizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży lub pomoc w promocji towarów. Z usług Grupy korzysta już ponad 600 klientów. Akcje ASM GROUP od marca 2013 roku notowane są na rynku NewConnect.