15 maja 2015

ASM GROUP: wyniki finansowe Q1 2015

ASM GROUP – lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży – w pierwszym kwartale 2015 roku wygenerował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 41,255 mln zł. Spółka w tym okresie wypracowała zysk netto na poziomie 1,105 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł zaś 2,333 mln zł.

„Konsekwetne umacnianie pozycji ASM GROUP na rynku usług wsparcia sprzedaży w Polsce oraz we Włoszechpozwala na regularny wzrost przychodów Grupy. Przyrost wynika przede wszystkim z pozyskania nowych kontraktów oraz rozszerzenia zleceń już posiadanych, głównie w segmencie field marketingu. Outsourcing wsparcia sprzedaży cieszy się coraz większą popularnością, a nasi Klienci doceniają efekty kompleksowych usług oferowanych przez ASM GROUP” – mówi Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A.

Strategia ASM GROUP zakłada zarówno konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej w obszarze kompleksowych usług wsparcia procesów sprzedaży za sprawą przejęć podmiotów w Polsce, jak i rozszerzanie zasięgu terytorialnego działalności spółki przez ekspansję na kolejne rynki zagraniczne w wybranych krajach europejskich.