10 lutego 2015

OSTRZEŻENIE!

Warszawa, dnia 10 lutego 2015 roku

W związku z pojawieniem się w internecie fałszywych ogłoszeń rekrutacyjnych, w których ktoś bezprawnie posługuje się logo i znakiem towarowym ASM GROUP S.A, nasza Spółka ostrzega przed ewentualną możliwością oszukańczych działań. W treści tych ogłoszeń wskazany jest kontakt w postaci adresu email: kontakt@asm-group.pl.

ASM GROUP S.A. oświadcza, iż nie jest autorem przedmiotowych ogłoszeń.

ASM GROUP S.A, informuje, iż jedynymi i oficjalnymi adresami naszej Spółki są adresy @asmgroup.pl (pisane łącznie). Osoby, które posługują się adresem kontakt@asm-group.pl wyłudzają od osób szukających zatrudnienia ich dane osobowe, dokumenty i informacje o rachunkach bankowych najprawdopodobniej w celu dokonania innych nieuczciwych czynności.

Podkreślamy, że ASM GROUP nie pobiera i nigdy nie pobierała żadnych opłat z tytułu zatrudnienia w naszej Spółce, nie wymagamy żadnych przedpłat od osób, które chciałyby świadczyć usługi na rzecz naszej Spółki a przesyłana korespondencja z adresu email: kontakt@asm-group.pl, jest podpisywana przez osobę, która zgodnie z naszymi oficjalnymi danymi rejestrowymi znajdującymi się w Krajowym Rejestrze Sądowym nigdy nie była członkiem Zarządu naszej Spółki.

ASM GROUP S.A. podjęła niezbędne działania prawne, w tym złożyła do organów ścigania zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Spółki oraz osób, które zgłosiły taki proceder, w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę, bezprawnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku towarowego ASM GROUP i prowadzenia nieuczciwej korespondencji.

W przypadku wątpliwości, czy ogłoszenie lub otrzymana korespondencja zawierająca w adresie nadawcy nazwę ASM GROUP S.A. pochodzi od naszej Spółki, czy jest też tylko próbą podszycia się pod naszą firmę, prosimy o kontakt na adres sekretariat@asmgroup.pl bądź pod numerem telefonu 22 829 94 61.

 

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby, które skorzystały z rekrutacji prowadzonej pod adresem email: kontakt@asm-group.pl o niezwłoczny kontakt z sekretariatem Spółki bądź pracownikami działu prawnego ASM GROUP S.A. pod numerem tel. 22 829 94 61.

 

Naciągacze nadal działają aktywnie. Przeczytajcie jakie metody stosują
i … nie dajcie się oszukać! [czytaj więcej]