19 grudnia 2014

ASM GROUP z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

ASM GROUP chce zadebiutować na GPW. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek
o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

18 grudnia 2014 roku spółka ASM GROUP złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku
z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Złożenie wniosku jest kolejnym, istotnym krokiem w ramach realizacji strategii rozwoju spółki – powiedział Adam Stańczak, prezes zarządu ASM GROUP.

Od marca 2013 roku spółka notowana jest na rynku NewConnect.

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży. Grupa kapitałowa ASM GROUP S.A. prowadzi działalność na terenie Polski oraz Włoch. Dzięki znajomości rynku, zasięgowi działania, szerokim kompetencjom oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów realizuje każdy projekt ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży lub pomoc w promocji towarów. Z usług ASM GROUP S.A. korzysta już ponad 600 klientów. ASM GROUP S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect w Warszawie.