12 czerwca 2014

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego ASM GROUP za rok 2013

Wzrost przychodów, debiut na rynku New Connect, konsolidacja podmiotów zależnych i wzmocnienie pozycji na rynku w Polsce i we Włoszech – podsumowanie roku obrotowego 2013 Grupy Kapitałowej ASM GROUP.

Grupa Kapitałowa ASM GROUP specjalizuje się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Działa na rynku w Polsce i we Włoszech i ma ambicję stać się kluczowym graczem na innych zagranicznych rynkach. Plan ten zamierza zrealizować poprzez kolejne akwizycje oraz poszerzenie oferty usług o nowe, innowacyjne rozwiązania wspierające sprzedaż.

– Wyraźnie lepsze, niż w ubiegłym roku, wyniki finansowe były wynikiem integracji spółek włoskich oraz intensyfikacji działań sprzedażowych – komentuje Adam Stańczak, Prezes ASM GROUP. – Wzrost poziomu skonsolidowanej EBITDA do ponad 12 mln zł był spowodowany m.in. wyłączeniem z oferty nierentownych usług marketingu bezpośredniego oraz realizacją skomplikowanych, a jednocześnie wysokomarżowych projektów, głównie z zakresu merchandisingu, field marketingu i outsourcingu sił sprzedaży. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ASM GROUP w wysokości 170 mln zł potwierdzają wiodącą pozycję Grupy na rynku polskim oraz włoskim. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bardziej dochodowych linii biznesowych istotnie poprawiliśmy wyniki operacyjne, a jednocześnie zgromadziliśmy szereg nowych doświadczeń, które pomogą nam w implementacji naszych unikalnych i sprawdzonych rozwiązań na kolejnych rynkach – dodaje Adam Stańczak.