15 maja 2014

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2014 r.

Rosnące wyniki finansowe, umocnienie pozycji na rynku, rozwój narzędzi wspierających sprzedaż i planowane akwizycje – podsumowanie działalności operacyjnej ASM GROUP w pierwszych 4 miesiącach 2014 r.
W dniu 14 maja 2014 r. Zarząd ASM GROUP S.A. opublikował skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku.
Zgodnie z raportem skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ASM GROUP w I kwartale 2014 roku wyniosły 40,1 mln zł i były wyższe względem analogicznego okresu roku 2013 o 11%. Dzięki koncentracji na wysokomarżowych usługach realizowanych na rzecz największych klientów utrzymana została wysoka rentowność operacyjna Grupy. Skonsolidowana EBITDA w I kwartale 2014 roku wyniosła 2,97 mln zł, wobec 2,81 mln złw analogicznym okresie roku poprzedniego. Rosnące przychody i zwiększająca się rentowność operacyjna stanowią rezultat konsekwentnie realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
– Działania Grupy Kapitałowej ASM GROUP w pierwszym kwartale tego roku skupione były przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych klientów, na rynku polskim, oraz na podtrzymaniu dobrych relacji biznesowych z klientami włoskimi. – komentuje Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A. – Równolegle kontynuowaliśmy prace związane z rozwojem narzędzi informatycznych oraz systemów zarządzania rekrutacją i pracą personelu terenowego i raportowania o wykonanych projektach. Poszukując dodatkowych możliwości rozwoju Grupy na początku kwietnia podpisaliśmy list intencyjny w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce aktywnej w outsourcingu i wsparciu sprzedaży. Rozwój już oferowanych usług oraz akwizycja podmiotów o stabilnej pozycji ekonomicznej w Polsce i za granicą jest wyrazem konsekwentnie realizowanej strategii wzrostu wartości naszego biznesu jak i samej Grupy.
Raport dostępny jest w zakładce Relacje Inwestorskie. Prezentowane dane Grupy Kapitałowej ASM GROUP obejmują dane ASM GROUP S.A. oraz dane jednostek zależnych: Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o., GreyMatters Sp. z o.o., New Line Media Sp. z o.o., Trade S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l.