16 kwietnia 2014

ASM GROUP z „Gepardem Biznesu 2013”

Grupa Kapitałowa ASM GROUP wyróżniona tytułem „Geparda Biznesu 2013” – za dynamiczny i efektywny rozwój oraz pozytywne wyniki finansowe.

Tytuł „Geparda Biznesu” przyznawany jest przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych podawanych przez przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyróżnienie ASM GROUP tytułem „Geparda Biznesu” jest nie tylko uznaniem za osiągane przez spółkę wyniki i dynamikę wzrostu. Potwierdza także, że w warunkach trudnej i niepewnej sytuacji gospodarczej oraz rosnącego znaczenia rynku e-commerce, sięgnięcie po efektywne, zorientowane na klienta i optymalizację kosztów rozwiązania wspierające sprzedaż, w tym outsourcing sił sprzedaży i merchandising, dla wielu firm z sektora handlu tradycyjnego jest kluczowe w utrzymaniu się na rynku i umocnieniu pozycji rynkowej.

– Z usług ASM GROUP S.A. korzysta już ponad 600 Klientów. Podstawą długoletniej współpracy jest znajomość rynku, zasięg działania, szerokie kompetencje oraz know-how krajowych i zagranicznych ekspertów. Przyznane nam przez Instytut Nowoczesnego Biznesu wyróżnienie jest docenieniem wkładu i zaangażowania całego Zespołu ASM GROUP S.A. w organiczny wzrost Grupy, zorientowany na unowocześnianie i konsekwentne podnoszenie jakości świadczonych usług – powiedział Prezes ASM GROUP S.A., Adam Stańczak, w komentarzu dla organizatora konkursu.

W marcu 2013 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, a w styczniu 2014 r. Zarząd ASM GROUP S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad prospektem emisyjnym w związku z planami obejmującymi ofertę publiczną akcji i przejście na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

– Decyzja o przejściu z rynku NewConnect na rynek regulowany podyktowana została planami rozwoju Grupy ASM GROUP poprzez kolejne akwizycje w kraju i za granicą. Wierzymy, że przyjęta strategia pozwoli nam kontynuować budowanie wartości naszej Grupy i realizację założonych celów biznesowych  – dodaje Adam Stańczak.