20 stycznia 2014

Podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie rozpoczęcia prac nad prospektem emisyjnym ASM GROUP S.A.

W dniu 9 stycznia 2014 roku Zarząd ASM GROUP S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad prospektem emisyjnym ASM GROUP S.A i przejściu z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Decyzja o przejściu z rynku NewConnect na rynek regulowany jest kolejnym krokiem przyjętej strategii Naszej Spółki. Przejście na rynek regulowany jest również podyktowane planami rozwoju Grupy ASM GROUP poprzez kolejne akwizycje w kraju i zagranicą. Wierzymy, że przyjęta strategia pozwoli nam budować wartość naszego biznesu i realizować założone cele biznesowe  – powiedział Prezes Zarządu Adam Stańczak.