20 listopada 2013

ASM GROUP S.A. bardzo dobre wyniki za III kwartał 2013 roku

ASM GROUP S.A. zakończyłA trzeci kwartał 2013 roku z bardzo dobrym skonsolidowanym wynikiem finansowym. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku przychody wzrosły o 17,3%  ze 101,1 mln do 118,6 mln zł.

Wynik z działalności operacyjnej na koniec analizowanego okresu osiągnął poziom 5,3 mln zł, co stanowi prawie dwu i pół krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu. Równie optymistycznie kształtuje się zysk EBITDA, który osiągnął poziom 8,8 mln zł, odnotowując zmianę na poziome 98 %.  Ostatecznie w porównaniu z rokiem poprzednim Spółka osiągnęła większy o 388 tys. zł (+ 25%) wynik po opodatkowaniu, wynoszący 1,9 mln zł.

Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych po trzech kwartałach 2013 roku. Sprzyja nam zaufanie naszych klientów, dla których zrealizowaliśmy szereg interesujących projektów promocyjnych i merchandisingowych. Pomimo ograniczeń budżetowych po stronie popytowej wkładamy wiele wysiłku i  staramy się konsekwentnie wypełniać nasze założenia w odniesieniu do wyników finansowych oraz utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług.  W konsekwencji oczekujemy dalszej dynamicznej poprawy wyników – komentuje Patryk Górczyński, Członek Zarządu ds. Handlowych ASM GROUP  S.A.