18 lipca 2013

Zaufanie Klientów to dla nas najwyższa wartość

ASM GROUP S.A., która od marca bieżącego roku notowana jest na rynku NewConnect, cieszy się coraz większym uznaniem i zaufaniem wśród Klientów.

W trakcie ostatniego miesiąca  takie firmy jak Ferrero Polska Sp. z o.o., spółka należąca do międzynarodowego potentata w produkcji słodyczy, oraz firma VELUX Polska Sp. z o.o., dołączyły do grona Klientów, którzy powierzyli Grupie ASM wykonywanie merchandisingu i usług promocyjnych produktów tych firm.

– Cały czas skupiamy się na stałym podnoszeniu jakości wszystkich świadczonych usług i rozszerzaniu oferty, dzięki czemu możemy naszym Klientom zapewnić kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Najlepszym dowodem na nasz profesjonalizm jest zaufanie Klientów, którym nas obdarzają. Coraz częściej zauważamy „powroty” Klientów, którzy po testach z innymi firmami, wracają do nas – podkreśla Adam Stańczak Prezes Zarządu.

W czerwcu bieżącego roku obsługę swoich produktów Grupie ASM  powierzyły także spółki Landmann Polska Sp. z o.o., Floraland Sp. z o.o. Sp. k., Groupe SEB Polska Sp. z o.o. oraz Orangina Schweppes Sp. z o.o.

Również włoskie spółki należące do holdingu ASM pozyskały nowe kontrakty. W czerwcu Trade S.p.A. podpisała umowę na świadczenie usług promocyjnych dla Luigi Lavazza S.p.A., wiodącego włoskiego producenta popularnej kawy Lavazza. Akcje promocyjne dla tego Klienta będą realizowane w okresie od września do grudnia 2013 roku.

Na koniec czerwca wszystkie spółki z Grupy ASM obsługiwały łącznie ponad 700 klientów.

 

ASM GROUP S.A. zakończyła trzeci kwartał 2013 roku z bardzo dobrym skonsolidowanym wynikiem finansowym. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku przychody wzrosły o 17,3%  ze 101,1 mln do 118,6 mln zł.  Wynik z działalności operacyjnej na koniec analizowanego okresu osiągnął poziom 5,3 mln zł, co stanowi prawie dwu i pół krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu. Równie optymistycznie kształtuje się zysk EBITDA, który osiągnął poziom 8,8 mln zł, odnotowując zmianę na poziome 98 %.  Ostatecznie w porównaniu z rokiem poprzednim Spółka osiągnęła większy o 388 tys. zł (+ 25%) wynik po opodatkowaniu, wynoszący 1,9 mln zł.