23 maja 2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ASM GROUP

Grupa Kapitałowa ASM GROUP opublikowała swój pierwszy roczny skonsolidowany raport za rok obrotowy 2012. Łączna wartość sprzedaży Grupy ASM  wyniosła ponad 150 mln złotych netto.

Spółki wchodzące w skład ASM GROUP świadczą kompleksowe usługi w zakresie merchandisingu, promocji sprzedaży, badań rynkowych i outsourcingu pracowników.

W 2012 roku Grupa rozpoczęła ekspansję międzynarodową, dokonując akwizycji dwóch firm na rynku włoskim.

Strategia długoterminowego rozwoju oraz wzrostu wartości Grupy obejmuje przejęcia podmiotów konkurencyjnych, o stabilnej pozycji ekonomicznej, zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach Unii Europejskiej. Skupiamy się przede wszystkim na firmach świadczących usługi komplementarne do usług znajdujących się w ofercie Grupy – informuje Adam Stańczak, Prezes Zarządu.

Krokiem w rozwoju i realizacji wyznaczonych planów był debiut na rynku NewConnect. Pierwsze notowanie akcji ASM GROUP S.A. odbyło się w dniu 18 marca 2013 roku. Jak podkreśla Prezes Zarządu obecność Spółki na rynku NewConnect jest etapem przejściowym, który ma przygotować Spółkę do debiutu na rynku głównym GPW.

Zarząd ASM GROUP zaznacza, że poza zakładanymi planami przejęć, Grupa skupia się na stałym rozszerzaniu oferty i podnoszeniu jakości wszystkich świadczonych usług.