ASM GROUP w Europie

Kompleksowe usługi wsparcia
sprzedaży i outsourcingu

Pracujemy na zaawansowanych
systemach informatycznych

Jesteśmy wsparciem dla twojego biznesu

Planujemy i wdrażamy zoptymalizowane rozwiązania wspierające sprzedaż

Arrow
Arrow
Slider

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Specjalizujemy się w 4 liniach biznesowych:

Merchandising
Merchandising Merchandising
Outsourcing sił sprzedaży
Outsourcing sił sprzedaży Outsourcing sił sprzedaży
Field marketing
Field marketing Field marketing
Badania marketingowe
Badania marketingowe Badania marketingowe
<b>Poznaj nas</b> i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie...
Poznaj nas i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie... Napisz do nas

Klienci

Aktualności

16 września 2016

ASM GROUP S.A. na Głównym Rynku GPW

To kolejny znaczący etap na drodze rozwoju naszej Spółki. Debiut spółki na Rynku Głównym GPW [...]
Dowiedz się więcej
14 września 2016

Debiut ASM Group S.A. na Głównym Rynku GPW

14 września 2016 r. na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [...]
Dowiedz się więcej
16 sierpnia 2016

ASM GROUP: wyniki finansowe Q 2 2016

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 16 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport [...]
Dowiedz się więcej
24 maja 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 24 maja br. Spółka opublikowała skonsolidowany [...]
Dowiedz się więcej
20 maja 2016

Zastępstwo na wakacje

Dobry pracownik to skarb. Ma on pełne prawo do odpoczynku, jednak dla jego pracodawcy sezon urlopowy [...]
Dowiedz się więcej
16 maja 2016

ASM GROUP: wyniki finansowe Q 1 2016

ASM GROUP – lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku [...]
Dowiedz się więcej
15 lutego 2016

ASM GROUP opublikowała wyniki finansowe za Q4 2015

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 15 lutego br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport [...]
Dowiedz się więcej
10 grudnia 2015

Rośnie popularność outsourcingu sił sprzedaży

Według danych z raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) i firmy [...]
Dowiedz się więcej
16 listopada 2015

ASM GROUP z wynikami finansowymi za Q 3 2015

Zarząd ASM GROUP informuje, że dnia 16.11.2015 br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport [...]
Dowiedz się więcej
22 października 2015

Gruppo Trade Service ze Złotym Certyfikatem Rzetelności 2015

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP spółka Gruppo Trade Service otrzymała Złoty [...]
Dowiedz się więcej
16 września 2015

KNF zatwierdził prospekt emisyjny ASM GROUP

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny ASM GROUP S.A. w związku z [...]
Dowiedz się więcej
14 sierpnia 2015

ASM GROUP opublikowała wyniki finansowe za Q 2 2015

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 14 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany [...]
Dowiedz się więcej

Nagrody

Statuetka Warsaw Business Journal Spotlight Awards 2015 dla ASM GROUP S.A.

Statuetka Warsaw Business Journal Spotlight Awards 2015 dla ASM GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa ASM GROUP otrzymała statuetkę w kategorii: The Best B2B Process Outsourcing Provider. Zajęła także I miejsce w rankingu Book of Lists 2015/2016 kategoria: Outsourcing, marketing i sprzedaż.
Outsourcing Stars 2014

Outsourcing Stars 2014

Nagroda dla Grupy Kapitałowej ASM GROUP w kategorii Outsourcing Sił Sprzedaży za najlepsze wyniki w 2014 roku.

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania