ASM GROUP w Europie

Kompleksowe usługi wsparcia
sprzedaży i outsourcingu

Pracujemy na zaawansowanych
systemach informatycznych

Jesteśmy wsparciem dla twojego biznesu

Planujemy i wdrażamy zoptymalizowane rozwiązania wspierające sprzedaż

Arrow
Arrow
Slider

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Specjalizujemy się w 4 liniach biznesowych:

Merchandising
Merchandising Merchandising
Outsourcing sił sprzedaży
Outsourcing sił sprzedaży Outsourcing sił sprzedaży
Field marketing
Field marketing Field marketing
Badania marketingowe
Badania marketingowe Badania marketingowe
<b>Poznaj nas</b> i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie...
Poznaj nas i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie... Napisz do nas

Klienci

Aktualności

8 stycznia 2018

Gruppo Trade Service nabyła Largo Group S.A.

Gruppo Trade Service Polska Spółka z o.o. (spółka zależna od ASM [...]
Dowiedz się więcej
2 stycznia 2018

ASM Group S.A. dla dzieci z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

ASM Group S.A. na koniec roku 2017 zadbało również o najbardziej [...]
Dowiedz się więcej
29 grudnia 2017

ASM GROUP na prestiżowych światowych regatach Sydney Hobart w Australii!

Adam Stańczak - prezes i współzałożyciel ASM Group i Szymon Pikula [...]
Dowiedz się więcej
24 listopada 2017

ASM GROUP – trzykrotnie doceniona za dynamiczny rozwój

Dowiedz się więcej
6 października 2017

Rzeczpospolita o wynikach ASM Group S.A. z I półrocza 2017 r. - wyniki przychodów rosną

Rzeczpospolita opublikowała wyniki ASM Group S.A. z I półrocza 2017 r. - Przychody spółki w I [...]
Dowiedz się więcej
14 września 2017

I miejsce dla ASM Group w rankingu Warsaw Business Journal Spotlight Awards

12 września 2017 r. ASM GROUP S.A. już po raz drugi otrzymała certyfikat za zajęcie pierwszego [...]
Dowiedz się więcej
17 lipca 2017

Informacje na temat wypłat dywidendy realizowanych przez ASM GROUP S.A.

Zarząd ASM GROUP S.A. niniejszym publikuje zestawienie dotyczące wypłat dywidendy realizowanych przez [...]
Dowiedz się więcej
6 kwietnia 2017

Dla Gazety Giełdy PARKIET Adam Stańczak - Prezes Zarządu ASM Group S.A. podsumowuje okres od czasu przejścia na Rynek Główny GPW

Prezes Zarządu  ASM Group S.A.- Adam Stańczak dla PARKIETu podsumowuje okres od  przeprowadzki z New [...]
Dowiedz się więcej
28 lutego 2017

W magazynie Outsourcing & More nr 1 - 2017 publikacja „Outsourcing sprzedaży jako zintegrowany proces wsparcia sprzedaży” Barbary Kwiatkowskiej – Mott

Dowiedz się więcej
9 lutego 2017

Adam Stańczak - Prezes Zarządu jako ekspert umacniający pozycję ASM GROUP S.A. wśród liderów usług outsourcingowych

Dowiedz się więcej
25 stycznia 2017

ASM Sales Force Agency nagrodzona tytułem Gepard Biznesu 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw ASM Sales Force Agency uzyskała od [...]
Dowiedz się więcej
30 listopada 2016

Nagroda "Monitora Biznesu" - niezależnego dodatku do Rzeczpospolitej i tytuł Symbol PARTNERA w BIZNESIE 2016

   
Dowiedz się więcej

Nagrody

ASM GROUP S.A. –  doceniona w trzech konkursach za dynamiczny rozwój

ASM GROUP S.A. – doceniona w trzech konkursach za dynamiczny rozwój

22 listopada br. podczas V Kongresu Nowoczesnej Gospodarki ASM Group S.A. została doceniona w trzech konkursach: Gepardy Biznesu, Brylanty Polskiej Gospodarki i Efektywne Firmy.
I miejsce dla ASM Group w rankingu Warsaw Business Journal Spotlight Awards

I miejsce dla ASM Group w rankingu Warsaw Business Journal Spotlight Awards

12 września 2017 r. ASM GROUP S.A. już po raz drugi otrzymała certyfikat za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Warsaw Business Journal Spotlight Awards w sekcji firmy outsorcingu procesów biznesowych w kategorii: marketing i sprzedaż.

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania