ASM GROUP w Europie

Kompleksowe usługi wsparcia
sprzedaży i outsourcingu

Pracujemy na zaawansowanych
systemach informatycznych

Jesteśmy wsparciem dla twojego biznesu

Planujemy i wdrażamy zoptymalizowane rozwiązania wspierające sprzedaż

Arrow
Arrow
Slider

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Specjalizujemy się w 4 liniach biznesowych:

Merchandising
Merchandising Merchandising
Outsourcing sił sprzedaży
Outsourcing sił sprzedaży Outsourcing sił sprzedaży
Field marketing
Field marketing Field marketing
Badania marketingowe
Badania marketingowe Badania marketingowe
<b>Poznaj nas</b> i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie...
Poznaj nas i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie... Napisz do nas

Klienci

Aktualności

6 kwietnia 2017

Dla Gazety Giełdy PARKIET Adam Stańczak - Prezes Zarządu ASM Group S.A. podsumowuje okres od czasu przejścia na Rynek Główny GPW

Prezes Zarządu  ASM Group S.A.- Adam Stańczak dla PARKIETu podsumowuje okres od  przeprowadzki z New [...]
Dowiedz się więcej
28 lutego 2017

W magazynie Outsourcing & More nr 1 - 2017 publikacja „Outsourcing sprzedaży jako zintegrowany proces wsparcia sprzedaży” Barbary Kwiatkowskiej – Mott

Dowiedz się więcej
9 lutego 2017

Adam Stańczak - Prezes Zarządu jako ekspert umacniający pozycję ASM GROUP S.A. wśród liderów usług outsourcingowych

Dowiedz się więcej
25 stycznia 2017

ASM Sales Force Agency nagrodzona tytułem Gepard Biznesu 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw ASM Sales Force Agency uzyskała od [...]
Dowiedz się więcej
30 listopada 2016

Nagroda "Monitora Biznesu" - niezależnego dodatku do Rzeczpospolitej i tytuł Symbol PARTNERA w BIZNESIE 2016

   
Dowiedz się więcej
23 listopada 2016

Wywiad z Patrykiem Górczyńskim - Prezesem Zarządu ASM Sales Force Agency dla serwisu portalspożywczy.pl o potencjale outsourcingu sił sprzedaży

Firmy dostrzegają potencjał outsourcingu sił sprzedaży Wzrost [...]
Dowiedz się więcej
17 listopada 2016

Triathlon z ekspertem - w outsourcingportal.eu

Dowiedz się więcej
3 listopada 2016

Publikacja w Dzienniku "Rzeczpospolita" na temat :Transferu wiedzy w outsourcingu procesów biznesowych

Temat „Outsourcingu procesów biznesowych” został poruszony na łamach Dziennika [...]
Dowiedz się więcej
28 października 2016

Eksperci wspierania sprzedaży w "Monitorze Biznesu" dodatku do "Rzeczpospolitej"

Dowiedz się więcej
17 października 2016

Fuzja TRADE S.p.A. z Promotion Intrade S.r.L., w ramach Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A.

Skonsolidowanie siły rynkowej przez planowaną fuzję dwóch spółek zależnych ASM GROUP S.A. [...]
Dowiedz się więcej
10 października 2016

Partnerstwo w osiąganiu sukcesu - Forbes 10/2016

Redaktor Naczelny polskiej edycji ”FORBES” uważa, że „ Polski biznes rozwija się w nowych [...]
Dowiedz się więcej
21 września 2016

Trudna sztuka komunikacji w outsourcingu

Ten interesujący temat poruszyliśmy zarówno na łamach Biznes Raportu GAZETY FINANSOWEJ o [...]
Dowiedz się więcej

Nagrody

ASM SALES FORCE AGENCY nagrodzona tytułem  Gepard Biznesu 2016

ASM SALES FORCE AGENCY nagrodzona tytułem Gepard Biznesu 2016

ASM Sales Force Agency wyróżniona tytułem Gepard Biznesu 2016
Nagroda

Nagroda "Monitora Biznesu" - niezależnego dodatku do Rzeczpospolitej i tytuł Symbol PARTNERA w BIZNESIE 2016

NAGRODA Partner w Biznesie

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania