ASM GROUP w Europie

Kompleksowe usługi wsparcia
sprzedaży i outsourcingu

Pracujemy na zaawansowanych
systemach informatycznych

Jesteśmy wsparciem dla twojego biznesu

Planujemy i wdrażamy zoptymalizowane rozwiązania wspierające sprzedaż

Arrow
Arrow
Slider

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Specjalizujemy się w 4 liniach biznesowych:

Merchandising
Merchandising Merchandising
Outsourcing sił sprzedaży
Outsourcing sił sprzedaży Outsourcing sił sprzedaży
Field marketing
Field marketing Field marketing
Badania marketingowe
Badania marketingowe Badania marketingowe
<b>Poznaj nas</b> i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie...
Poznaj nas i przekonaj się jak wiele możemy zrobić dla Ciebie... Napisz do nas

Klienci

Aktualności

17 października 2016

Fuzja TRADE S.p.A. z Promotion Intrade S.r.L., w ramach Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A.

Skonsolidowanie siły rynkowej przez planowaną fuzję dwóch spółek zależnych ASM GROUP S.A. [...]
Dowiedz się więcej
10 października 2016

Partnerstwo w osiąganiu sukcesu - Forbes 10/2016

Redaktor Naczelny polskiej edycji ”FORBES” uważa, że „ Polski biznes rozwija się w nowych [...]
Dowiedz się więcej
21 września 2016

Trudna sztuka komunikacji w outsourcingu

Ten interesujący temat poruszyliśmy zarówno na łamach Biznes Raportu GAZETY FINANSOWEJ o [...]
Dowiedz się więcej
17 września 2016

ASM GROUP S.A. – Spółka warta uwagi

Rekomendacja POLSAT NEWS 2 w „Zoom na giełdę” ASM Group jako [...]
Dowiedz się więcej
17 września 2016

ASM GROUP będzie przejmować

Spółka, warta obecnie 188 mln zł, ma za sobą udany debiut na rynku regulowanym GPW – Gazeta [...]
Dowiedz się więcej
17 września 2016

ASM Group S.A. prowadzi rozmowy ws. akwizycji w kraju i za granicą

O planowanych przez ASM Group S.A.  akwizycjach podmiotów z obszaru usług wsparcia sprzedaży i [...]
Dowiedz się więcej
17 września 2016

ASM Group chce rozwijać się na rynkach europejskich, jest w kilku procesach akwizycyjnych

ASM Group,  prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji kilku podmiotów - poinformował PAP Adam Stańczak, [...]
Dowiedz się więcej
16 września 2016

ASM GROUP S.A. na Głównym Rynku GPW

To kolejny znaczący etap na drodze rozwoju naszej Spółki. Debiut spółki na Rynku Głównym GPW [...]
Dowiedz się więcej
14 września 2016

Debiut ASM Group S.A. na Głównym Rynku GPW

14 września 2016 r. na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [...]
Dowiedz się więcej
16 sierpnia 2016

ASM GROUP: wyniki finansowe Q 2 2016

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 16 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport [...]
Dowiedz się więcej
24 maja 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 24 maja br. Spółka opublikowała skonsolidowany [...]
Dowiedz się więcej
20 maja 2016

Zastępstwo na wakacje

Dobry pracownik to skarb. Ma on pełne prawo do odpoczynku, jednak dla jego pracodawcy sezon urlopowy [...]
Dowiedz się więcej

Nagrody

Statuetka Warsaw Business Journal Spotlight Awards 2015 dla ASM GROUP S.A.

Statuetka Warsaw Business Journal Spotlight Awards 2015 dla ASM GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa ASM GROUP otrzymała statuetkę w kategorii: The Best B2B Process Outsourcing Provider. Zajęła także I miejsce w rankingu Book of Lists 2015/2016 kategoria: Outsourcing, marketing i sprzedaż.
Outsourcing Stars 2014

Outsourcing Stars 2014

Nagroda dla Grupy Kapitałowej ASM GROUP w kategorii Outsourcing Sił Sprzedaży za najlepsze wyniki w 2014 roku.

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania